Siden vår er nede for oppgradering

 

INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER

 

Hamek har full drift ved sine anlegg.

 

Vi følger situasjonen med Covid-19 tett og vi tar den på største alvor. Vi iverksetter tiltak kontinuerlig, basert på de til enhver tids gjeldende anbefalinger fra våre myndigheter.

 

Vi har blant annet satt i gang disse tiltakene:

• Alle våre ansatte har god kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit.

• Vi har hengt opp informasjonsplakater om forebygging av smitte.

• Vi unngår håndhilsing. Vi møter kunder med et nikk og et smil.

• Vi var tidlig ute og etablerte daglig desinfeksjonsvask av berøringspunkter i alle våre lokaler.

• Vi har ingen fellesmåltider hvor vi sitter tett i denne perioden. Dette for å unngå den smitterisikoen det kan innebære.

• Ansatte som kan være utsatt for smittefare, eller har symptomer som kan tyde på smitte, møter ikke på jobb

• Et absolutt minimum av fysiske møter. Vi møtes pr. video.

• Vi følger kontinuerlig Folkehelseinstituttet sine anbefalinger.

 

Hensynet til folkehelsa, og helsesituasjonen til våre kunder og medarbeidere har den aller høyeste prioritet. Vi følger situasjonen tett, og er klare for å implementere flere og sterkere tiltak om det blir nødvendig.

 

Velkommen til verkstedopphold hos oss på Hamek !

Vi gjør alt vi kan for at dette skal være trygt i den situasjonen landet er inne i, fordi:

 

Hamek – Vi bryr oss !