landsdelens største serviceanlegg for maritim næring

Om oss

Harstad Mek. Verksted AS er et heleid datterselskap av Harstad Skipsindustri AS og er landsdelens største serviceanlegg for maritim næring.
Vår portefølje består bl.a av  fartøy fra havbruk, offshore, fiskeri, passasjer og handel. Virksomheten drives i dag på 2 anlegg i Harstad.
Anleggene består av 4 slippanlegg – hvorav 2 er overbygd. Vi har  Nord-Norges største tørrdokk, god krankapasitet, samt  gode kai-/og fortøyningsforhold.
Selskapet har pr i dag ca. 100 kvalifiserte fagfolk og har en årlig omsetning på ca. 140 mill kr.

Bedriften er ISO 9001:2015 sertifisert.