HMS Policy

 

Målet for HMS-arbeidet i Hamek AS er at medarbeiderne skal trives i jobben. HMS-arbeidet skal bidra til å skape motiverte medarbeidere, en trygg arbeidsplass og en virksomhet uten ulykker, skader eller tap som påvirker:

  • menneskers liv og helse
  • det eksterne miljøet
  • bygninger og produksjon