Kvalitetspolicy

Harstad Mek. Verksted AS (Hamek) er et verft som i hovedsak utfører reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag for skip. Verkstedet tar også passende oppdrag mot landbasert industri, samt beslektede oppdrag mot Olje og Gass-industrien

Hamek forplikter seg til å følge opp ISO 9001:2015 og arbeide kontinuerlig for å være oppdatert på lover, regler og krav som stilles fra offentlige myndigheter, klasseselskap og kunder.

Hamek skal etterleve utsagnet: Vi bryr oss! Dette betyr at vi skal bry oss om hverandre, våre kunder, våre leverandører og miljøet rundt oss.

Bedriften skal fremstå som en synlig og seriøs forretningspartner og arbeidsgiver – med fokus på å levere kvalitet i produkter og tjenester.

Verkstedets medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi behandler hverandre med respekt uavhengig av kjønn, etnisitet og religion. Vi skal arbeide i et sikkert arbeidsmiljø.

Alle ansatte er forpliktet til å bidra til leveranser i samsvar med lov, forskrifter, regelverk, egne kvalitetsprosedyrer og eget instruksverk, plan og budsjett. Alle ansatte skal bidra til å levere riktig kvalitet til alle kunder.

Kvalitetssystemet er et levende system som vektlegger kontinuerlig forbedring gjennom:

– Systematisk kundefokus i alle prosesser, med fortløpende oppdateringer rutiner for å sikre forbedret kundetilfredshet.

– Nulltoleranse i forhold til skader på mennesker, materielle verdier og miljø.

– Å tilrettelegge for opplæring og kompetanseheving.

– Systematisk oppfølging av leverandører.

Denne policyen passer for Hamek’s formål og kontekst og understøtter den strategiske retning.

Policyen skal synliggjøres for alle ansatte og interesseparter.