Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger, jamfør Personvernforordningens artikkel 13 og 14.

Formål
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:* Formålet med behandlingen er å ivareta våre kunder, leverandører og bedriftens interesser.

Behandlingsgrunnlag
Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
* Artikkel 6 nr. 1 a) Vi har samtykke for behandlingen
* Artikkel 6 nr. 1 b) Vi har kontrakt/avtale for behandlingen

Kategorier av registrerte
Følgende kategorier av registrerte behandles:
* Kunder
* Leverandører
* Kontaktpersoner

Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
* Kontaktinformasjon
* Navn* Adresse
* Kundenummer
* Samtalehistorikk
* Logg

Mottakere
Vi deler dine personopplysninger med:
* Vi deler ikke opplysninger med tredjepart.

Hvor samler vi dine personopplysninger fra
Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:
* Fra den registrerte* Fra Brønnøysundregisteret

Overføring av personopplysninger til tredjeland
* Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland

Lagring av personopplysningene
Vi lagrer dine personopplysninger slik:
* Internt – Lokal server

Automatiske avgjørelse
* Vi benytter ikke automatiske avgjørelser

Dine rettigheter

Du har etter lovverket en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Rettighetene kan være begrenset at lovgivning.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss.

Rett til innsyn

Du har rett til at få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger.

Rett til korrigering (rettelse)

Du har rett til at få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til at få slettet opplysninger om deg, innen tidspunktet for vår alminnelige generelle sletning utføres.

Rett til begrensning av behandling

Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til at gjøre innsigelse mot våre eller lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

Vennlig hilsen

Hamek